:: خرید و فروش سیم کارت، WWW.SIMCARDIRAN.COM
  

همراه اول :برندگان طرح هزار لبخند

 
همراه اول :برندگان طرح هزار لبخند
هزاران لبخندطرح هزاران لبخند:

این طرح از تاریخ7/9/1390شروع وتا تاریخ 1/13/1391 ادامه دارد.

در این طرح قرعه کشی هفتگی،ماهیانه و آخر سال انجام می شود.

که جوایز آن عبارت است از سیم کارت اعتباری ،سفردوردنیا،تلویزیون و......می باشد.

جایزه آخر سال یک دستگاه ویلا  واقع در شمال به قیمت 000/000/000/1 ریال می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به پورتال همراه اول مراجعه فرمائید.

: دوشنبه 12 تیر ماه 1391