:: خرید و فروش سیم کارت، WWW.SIMCARDIRAN.COM
  

همراه24

 
همراه24خرید کارت شارژ تالیا از طریق سرویس همراه 24

ابتدا از طريق تلفن همراهتان #724* را شماره گيري کنيد. برای زبان فارسی گزینه 1 و انگلیسی گزینه 2 را انتخاب کنید سپس
 
گزینه ثبت نام را انتخاب کنید. بعد از آن از طریق پیامکی لینک وب سایت ثبت نام ارسال خواهد شد که مشخصات خواسته شده

را در آن وارد نمائید. پس از عضويت در سایت اتصال کارتهاي بانکي به تلفن همراه خود را بر طبق اطلاعات درخواستی

در سایت انجام دهید
.

: سه شنبه 16 اسفند ماه 1390